Registratie verwijderen?

Daar zit u dan, zonder betalingsachterstanden maar nog wel met een negatieve codering. Wij kunnen u helpen, zodat u gewoon weer een hypotheek of een lening kunt aanvragen bij uw bank. Bij enige twijfel is het raadzaam om een aantal geanonimiseerde voorbeelden links boven onder de donkergroene button in te zien, en overtuig u zelf! Ontdek hoe u van uw codering afkomt en laat uw BKR verwijderen! Want iedereen verdient een tweede kans. 

Helaas krijgen veel mensen in Nederland er jaarlijks mee te maken; een negatieve registratie bij het Bureau Krediet Registratie, oftewel het BKR. Door deze registratie wordt het vaak onmogelijk een (nieuwe) hypotheek of lening af te sluiten. Dit kan uw toekomstplannen behoorlijk in de war schoppen. Maar wat nu? Jarenlang wachten tot de registratie verdwijnt? En tot die tijd al uw plannen in de ijskast zetten?

Gelukkig is dat niet nodig, want wij zijn er om u te helpen! Wij zijn namelijk van mening dat een foutje uit het verleden u niet jarenlang zou moeten achtervolgen. Wat helaas ook maar al te vaak voorkomt, is dat een achterstand onterecht of volledig buiten uw schuld om wordt geregistreerd. Ook in deze gevallen bemiddelen wij graag voor u!

Wat kunnen wij voor u betekenen

Hierbij denken we in de eerste plaats aan situaties waarin er nooit sprake is geweest van een achterstand, maar deze toch bij het BKR wordt gemeld. Wat veel consumenten niet weten, is dat een registratie óók onterecht kan zijn als er wel sprake is geweest van een achterstand. Een kredietverstrekker moet zich namelijk houden aan bepaalde wetten en regels, alvorens hij een achterstand aan het BKR doorgeeft. Uit onderzoek is gebleken dat deze wetten en regels in de praktijk vaak niet goed worden nageleefd. Ook in deze gevallen is de registratie onterecht en is het mogelijk deze te laten aanpassen of verwijderen.

Zoals gezegd kan een negatieve registratie bij het BKR ingrijpende gevolgen voor u hebben. Ook wanneer de registratie terecht is, maar deze onevenredig grote gevolgen voor u heeft, is het vaak mogelijk de registratie vervroegd te laten verwijderen. U hoeft dan niet te wachten tot de door het BKR gehanteerde termijn van vijf jaar voorbij is.

Wanneer u (al dan niet negatief) bij het BKR geregistreerd staat, dient de kredietverstrekker ervoor te zorgen dat de informatie die bij het BKR naar voren komt volledig is en overeenkomt met de werkelijkheid. Is er bijvoorbeeld sprake geweest van een achterstand, maar is deze inmiddels ingelost? Dan dient de kredietverstrekker een zogenaamde ‘herstelmelding’ te doen. Of heeft u de laatste termijn betaald, waardoor het krediet volledig is ingelost? Ook dan moet de kredietverstrekker dit aan het BKR doorgeven. Indien dit soort zaken niet (op tijd) aan het BKR worden doorgegeven, kan dit vervelende situaties opleveren. In deze gevallen zetten wij ons graag in om uw registratie (met terugwerkende kracht) te laten aanpassen of herstellen.

U ZULT WEL DENKEN, HET VERWIJDEREN VAN MIJN REGISTRATIE ZAL EEN HOOP ROMPSLOMP MET ZICH MEEBRENGEN.. IN WERKELIJKHEID GAAT DIT HEEL GEMAKKELIJK EN SNEL!

 • Stap 1
  |

  U doet via de site of telefonisch een BKR-vrij aanvraag.


 • Stap 2
  |

  Haalbaarheidsonderzoek.


 • Stap 3
  |

  Codering verwijderen.


 • Stap 4
  |

  Bkr-vrij.

© 2016 BKR vrij. All Rights Reserved.